ZISIMOPOULOS S.A. > ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Εισαγωγή:

Το κείμενο αυτό (σε συνδυασμό με κάθε άλλο κείμενο που αναφέρεται σε αυτό) θέτει τους όρους που διέπουν τη χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου (https://zisimopoulos-sa.gr/) και την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω του τόπου αυτού. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς και να προβείτε στη χρήση του διαδικτυακού τόπου και στην αγορά προϊόντων μέσω αυτού, μόνο εφόσον συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Οι όροι του παρόντος δεν θίγουν τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους Χρήσης & Συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στον διαδικτυακό μας τόπο.

1. Η Εταιρεία:
O ιστότοπος https://zisimopoulos-sa.gr/ είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε, λειτουργεί και διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ», που εδρεύει στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχοιστού, οδός 3η, αριθμός Οικοδομικό Τετράγωνο 7, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με αριθμό ΓΕΜΗ 112701708000, Α.Φ.Μ. 099077030, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας sales@zisimopoulos.gr, φαξ 210 4329786 και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210.4324200, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

2. Στόχος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσεως:
Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντος θέτουν τους όρους χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου και της υπηρεσίας μας από τα μέλη μας και τους όρους της σύμβασης ανάμεσα στο μέλος (εσάς) και την Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ.

Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές σας θα διεξαχθούν με την εταιρεία θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και μόνον.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, και η πολιτική η οποία περιλαμβάνεται σε αυτούς, θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.
Τα μέλη της Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών της Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Κάθε μέλος της Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ με την εγγραφή/χρήση/επίσκεψη του, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο https://zisimopoulos-sa.gr/. Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://zisimopoulos-sa.gr/, η υποβολή παραγγελίας ή/και η εγγραφή σας ως μέλος της, συνεπάγεται την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής,
Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν. Οι ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις είναι δυνατές και οι χρήστες της ιστοσελίδας φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του https://zisimopoulos-sa.gr/ μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.
Η χρήση της ιστοσελίδας https://zisimopoulos-sa.gr/ από κάθε μέλος γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://zisimopoulos-sa.gr/ δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των μελών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας xxx. εναπόκειται στην κρίση του κάθε μέλους, το οποίο αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της.
Η Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

3. Χρήση Διαδικτυακού Τόπου – Ιδιότητα Μέλους:
Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους στην https://zisimopoulos-sa.gr/ ή/και με την υποβολή παραγγελίας εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύοντα νόμο. Αν δεν κατέχετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Η https://zisimopoulos-sa.gr/ είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, η οποία σας δίνει την δυνατότητα να γίνετε μέλος δημιουργώντας λογαριασμό εγγραφής πελάτη από την πλευρά σας on-line. Η Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση δημιουργίας λογαριασμού πελάτη καθώς επίσης και να διακόψει τη συμμετοχή ενός πελάτη.
Η απόκτηση λογαριασμού πελάτη της Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις.

4. Προσωπικά Δεδομένα
Οι πληροφορίες που παρέχετε στον διαδικτυακό μας τόπο υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Με την παροχή των στοιχείων σας και τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας και παρέχετε την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που μας παρέχετε. Περαιτέρω, δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Τα στοιχεία που αποθηκεύονται έχουν να κάνουν με 2 τομείς:

• Την δημιουργία και την διατήρηση λογαριασμού πελάτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό την ευκολότερη περιαγωγή του χρήστη, την άμεση πραγματοποίηση παραγγελίας και την παρακολούθηση των παραγγελιών του. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται χρησιμοποιούνται αυστηρώς για την διενέργεια των παραγγελιών.

Δεδομένα Λογαριασμού Πελάτη
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όνομα
Επώνυμο
Ημ. Γέννησης
e-mail
Διεύθυνση (πιθανότητα ύπαρξης περισσοτέρων από μίας)
Παραγγελίες Πελάτη
Ποσά Παραγγελιών
Αγορασμένα Προϊόντα
Τελευταία μηνύματα μεταξύ πελάτη/e-shop
Τελευταίες αποστολές αυτοματοποιημένων μηνυμάτων παραγγελίας
Τελευταίες συνδέσεις πελάτη
Εγκαταλελειμμένα Καλάθια

• Την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του https://zisimopoulos-sa.gr/ όπου ο πελάτης εισάγει τα στοιχεία του με σκοπό την δυνατότητα απάντησης από μεριάς μας προς το μήνυμα του.

Δεδομένα Φόρμας Επικοινωνίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
e-mail
Κωδικός Αναφοράς Παραγγελίας

Ασφάλεια
Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό κρυπτογράφησης. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

COOKIES
Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο https://zisimopoulos-sa.gr/ χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies _ga cookie, _gat_gtag και _gid μέσω της λειτουργίας των Google Analytics για την παρακολούθηση της κινητικότητας του e-shop. Περαιτέρω παράγεται cookie του e-shop το οποίο αποθηκεύει τα στοιχεία απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του e-shop. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται είναι τα εξής:

Πίνακας Αποθηκεύσιμων Δεδομένων Cookie
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
date_addΗ ημερομηνία και η ώρα δημιουργίας του cookie (σε μορφή ΧΡ.-ΜΗΝ.-ΗΜ.: ΛΕΠΤ.: ΔΕΥΤ.)
id_langΑναγνωριστικό της επιλεγμένης γλώσσας εμφάνισης του e-shop
id_currencyΑναγνωριστικό του επιλεγμένου νομίσματος που χρησιμοποιείται στο e-shop
last_visited_categoryΑναγνωριστικό της τελευταίας κατηγορίας προϊόντων που έχει επισκεφτεί ο χρήστης
ajax_blockcart_displayΡύθμιση καλαθιού στο αν έχει διευρυνθεί ή σμικρυνθεί
viewedΤα αναγνωριστικά των προϊόντων που εμφανίστηκαν πρόσφατα ως λίστα αντικειμένων που χωρίζονται με κόμματα.
id_wishlistΑναγνωριστικό της λίστας επιθυμιών (wishlist) που εμφανίζεται στον τομέα wishlist
checkedTOSΡύθμιση που δείχνει αν ο χρήστης έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης ή όχι
id_guestΑναγνωριστικό επισκέπτη για όσους χρήστες δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό ή δεν είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους
id_connectionsΑναγνωριστικό σύνδεσης της τρέχουσας συνεδρίας (περιόδου σύνδεσης) του επισκέπτη
id_customerΑναγνωριστικό πελάτη για όσους χρήστες είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους
customer_lastnameΤο επίθετο του χρήστη
customer_firstnameΤο όνομα του χρήστη
loggedΡύθμιση που δείχνει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος
passwdΤο MD5 hash του κλειδιού των cookies όπως έχει οριστεί στον κώδικα του e-shop, και ο κρυπτογραφημένος κωδικός που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την είσοδο του
emailΗ διεύθυνση e-mail που χρησιμοποίησε ο πελάτης για να μπει
id_cartΤο αναγνωριστικό του καλαθιού που εμφανίζεται στο καλάθι στην τρέχουσα φάση
checksumΤο άθροισμα ελέγχου Blowfish που χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν το cookie έχει τροποποιηθεί από τρίτα άτομα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλοίωση του cookie, ο πελάτης θα αποσυνδεθεί και το cookie θα διαγραφεί αυτόματα.

5. Επιφυλάξεις
Η Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Όσο κι αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, σε μερικές περιπτώσεις οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας πιθανό να περιέχουν ανακρίβειες ή να είναι ελλιπείς. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των προϊόντων στο διαδίκτυο και των διάφορων τύπων εμφάνισης κι έκθεσης που χρησιμοποιούνται, ιδίως τα χρώματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά του πραγματικού είδους. Εάν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Επιστροφών μας, την οποία θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα στον διαδικτυακό μας τόπο.

6. Ηλεκτρονική Επικοινωνία και επικοινωνία μέσω του διαδικτυακού τόπου:
Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή μας στέλνετε e-mails επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και συναινείτε στο να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς με τον ίδιο τρόπο. Θα επικοινωνούμε μαζί σας είτε μέσω e-mail είτε αναρτώντας ειδοποιήσεις στην ιστοσελίδα. Συμφωνείτε πως όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλου είδους γραπτή επικοινωνία θα λαμβάνονται από εσάς. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο https://zisimopoulos-sa.gr/ για οποιονδήποτε αθέμιτο σκοπό ή απαγορευμένο από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή για να επιδιώξετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα της Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ ή άλλων. Επιπρόσθετα στα δικαιώματα και τους περιορισμούς που αναγράφονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο: α) για να στέλνετε αυθαίρετα εμπορικά mails, β) να παραβιάζετε οποιοδήποτε προσωπικό δικαίωμα ή δικαίωμα ιδιοκτησίας, γ) να παρουσιάζετε ψευδή στοιχεία που ανήκουν σε άλλους χρήστες ή να χρησιμοποιείτε ψεύτικο mail, δ) να αντιποιηθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εγγεγραμμένο χρήστη ή υπάλληλο της Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ ε) να πραγματοποιείτε παράνομες δραστηριότητες, ή ζ) να συγκεντρώνετε ή να αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου για οποιοδήποτε λόγο, η) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, θ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας , ι) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), κ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, λ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, μ) για ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ν) για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ, και η Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Επιπλέον, αποδέχεστε με το παρόν ότι θα αποζημιώσετε την Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ και τους συνεργάτες της σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την ενημέρωση των στοιχείων σας και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών και ποινικών κυρώσεων επιφέρει διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του μέλους που παραβιάζει τους όρους του παρόντος καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Τα μέλη δεσμεύονται ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στην ιστοσελίδα https://zisimopoulos-sa.gr/ είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση της ιστοσελίδας και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο. Εάν τα στοιχεία που μας έχετε δώσει δεν είναι ακριβή και αληθή, είναι πιθανόν να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί τυχόν παραγγελία σας.

7. Η παραγγελία σας
Από τη στιγμή που ολοκληρώνετε και επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα https://zisimopoulos-sa.gr/, θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας αποστέλλοντάς σας έναν αριθμό παραγγελίας μέσω e-mail. Η Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διεκπεραιώσει κάθε παραγγελία σας, μπορεί όμως να προκύψουν ιδιαίτερες συνθήκες, κατά τις οποίες θα πρέπει να απορριφθεί η διεκπεραίωση της παραγγελία σας, παρά το γεγονός ότι σας έχει σταλεί επιβεβαίωση παραγγελίας, και η Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια παραγγελία ανά πάσα στιγμή, κατά την διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε διάστημα 2 εργάσιμων ημερών από το e-mail επιβεβαίωσης και είτε θα σας προσφέρουμε κάποιο άλλο παρόμοιο προϊόν, ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία επιστρέφοντάς σας όλο το ποσό που καταβλήθηκε από εσάς.

Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιήσουμε όλες σας τις παραγγελίες, η αποδοχή μιας παραγγελίας δεν συνεπάγεται νομικά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης της και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε ότι η παραγγελία σας δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί. Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την παράδοση σε εσάς του παραγγελθέντος προϊόντος.
Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση πιστωτικών καρτών και άλλων επιλογών πληρωμής θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο για να επιβεβαιώσουμε την απουσία δόλου σε κάθε παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι εφικτή η πλήρης αποτροπή της χρήσης τέτοιων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Το τελικό τιμολόγιο/απόδειξη θα περιλαμβάνεται στην παραγγελία σας κατά την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος ( ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνημένου προϊόντος).
Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:
Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail με για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε να παραδοθεί η παραγγελία σας ή να σας προταθεί κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας αποσταλεί μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.

Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail, για να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία επιστρέφοντάς σας όλο το ποσό που καταβλήθηκε από εσάς.

Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν ευθυνόμαστε για καθυστέρηση της παράδοσης από τη μεταφορική εταιρεία ή courier της επιλογής σας αφού εμπρόθεσμα έχουμε παραδώσει το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση όμως τα νόμιμα δικαιώματα σας από την μεταξύ μας καταρτισθείσα σύμβαση πώλησης άρχονται από την στιγμή που παραλάβατε ως αναλυτικώς εξηγούμε στην οικεία Ενότητα (Πολιτική Επιστροφών).
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα.

8.Τιμές
Πριν την αποστολή παραγγελίας δηλώνετε ότι λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:
Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες της ιστοσελίδας ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α.
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παραγγείλατε θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Η Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ στο πλαίσιο καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

9. Ασφάλεια Πληρωμών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εμποδίσει οι προσωπικές σας πληροφορίες (διεύθυνση, αριθμός χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, αριθμός λογαριασμού, κλπ) να παραβιαστούν ή να διαβαστούν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Παρόλα αυτά δεν εγγυόμαστε ότι οι προσπάθειές μας θα είναι επιτυχείς, δεδομένου ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.

10. Όροι εγγύησης:
Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (του λοιπού “ο Προμηθευτής”). Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ειδικά τονίζουμε τα εξής:
Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.

Εγγύηση
Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεων του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.

Πέραν και εκτός της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή

Τέλος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη.

Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε, και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ενότητα Πολιτική Επιστροφών.

11. Πνευματικά δικαιώματα
Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σημάτων, λογοτύπου, κειμένων, σχεδίων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταποίηση, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταφορά, μεταβίβαση, πώληση, μεταπώληση, αναδημοσίευση, δημιουργία παράλληλης εργασίας, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) ή λήψης δεδομένων (download) με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) αναπαραγωγή, αναμετάδοση, ανακοίνωση διάδοση ή μετάδοση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εμφάνισή του εν λόγω περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Όλες οι επωνυμίες, ονόματα υπηρεσιών, και ονόματα συναλλαγών (συνολικά ονομαζόμενα «Επωνυμίες» είναι ιδιοκτησία της εταιρείας και άλλων αντίστοιχων ιδιοκτητών που έχουν χορηγήσει στην εταιρεία το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες Επωνυμίες. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το όνομα της Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ, το https://zisimopoulos-sa.gr/ ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επωνυμίες ή λογότυπα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από άλλους για κανένα λόγο χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα πιθανόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά, τεχνικά, ή περιγραφικά λάθη των παρουσιαζόμενων προϊόντων

12. Νομική Ευθύνη
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας.
Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας https://zisimopoulos-sa.gr/ σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας https://zisimopoulos-sa.gr/ υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα https://zisimopoulos-sa.gr/, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια συμβολαίων ή για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημιά κάθε είδους είτε προκλήθηκε από παράνομες πράξεις (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση συμβολαίου ή άλλου είδους. Το μέγιστο συνολικό οφειλόμενο ποσό που θα σας δίνεται για κάθε προϊόν δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνάει την αξία του προϊόντος τη στιγμή της αγοράς, και διατηρούμε το δικαίωμα να πληρώσουμε το συγκεκριμένο ποσό σε εσάς για την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης έχετε απέναντι μας.

13. Εξαίρεση Υποχρέωσης για συνδέσμους τρίτων μερών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αναφέρει στην ιστοσελίδα της https://zisimopoulos-sa.gr/ ιστοσελίδες τρίτων στο Διαδίκτυο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία επιρροή στο σχέδιο και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων.
Διαχωρίζουμε τη θέση μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα καμίας από τις συνδεδεμένες σελίδες τρίτων μερών στο https://zisimopoulos-sa.gr/ . Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

14. Ισχύον Δίκαιο –Δικαιοδοσία
Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος συντάσσονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους. Αρμόδια για την επίλυση οιαδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την χρήση του ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος ή σχετικά με τη την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

15. Ανωτέρα Βία
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, πανδημίας, τρομοκρατικές ενέργειες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των παραγγελιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 15 ημερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

16. Διάφορα
Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής, στο σύνολο του ή κατά ένα μέρος του, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Η μη ενάσκηση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται τη παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία «Α. Ζησιμόπουλος Βιομηχανικοί Καθαρισμοί Α.Β.Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού, Οικοδομικό Τετράγωνο 7, Οδός 3η, ΤΚ 18863, Πέραμα Αττικής, με ΑΦΜ 099077030, αντιλαμβάνεται ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύονται να δείχνουν σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πως η εταιρεία μας («ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», «εμείς», «εμάς», «μας») χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για εσάς, αν εργάζεστε σε μας ή υποβάλλετε αίτηση για να εργαστείτε σε μας, αν παρέχετε υπηρεσίες σε μας, αν αγοράζετε προϊόντα, λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, συμμετέχετε στις εκδηλώσεις ή προωθήσεις μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο.

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να ελέγξετε λεπτομερώς αυτήν την πολιτική (καθώς και την πολιτική μας για τα cookies και τους όρους χρήσης των ιστοτόπων μας και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αναφέρονται σε αυτά). Αν είστε ήδη εργαζόμενος σε μας, αν παρέχετε υπηρεσίες σε μας, αν είστε προμηθευτής ή πελάτης μας, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να αναφέρονται στη σύμβασή σας μαζί μας. Περισσότερες πληροφορίες, που επισημαίνουν ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων μαζί με την δυνατότητα επιλογής ή εξόδου από ορισμένεςχρήσεις, μπορούν,επίσης, να παρέχονται, όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς. Η εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί τις πρακτικές απορρήτου και αναφέρεταιστους ακόλουθους τομείς:

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

2. Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

4. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

5. Τα δικαιώματά σας

6. Επικοινωνία

7. Ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε ορισμένα ή όλα τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για εσάς:

• Πληροφορίες σχετικά με εσάς,όπως όνομα, υπογραφή, ταυτότητα/διαβατήριο μισθωτού/προσωπικού, φωτογραφία, δελτίο μισθοδοσίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιχειρηματική διεύθυνση, στοιχεία ταυτότητας υπηκοότητας, λεπτομέρειες άδειας οδήγησης, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στοιχεία ασφάλισης υγείας και κυβερνητικού συνταξιοδοτικού προγράμματος, ημερομηνία γέννησής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας συγγενών, το φύλο και τη μητρική σας γλώσσα, διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Πληροφορίες για την εργασία σας σε περίπτωση που εργάζεστε ή παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε μας, όπως τη θέση σας, τον επαγγελματικό τίτλο, τύπο εργαζομένου, επίπεδο διαχείρισης, κατάσταση (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), εβδομαδιαία ωράρια εργασίας, πληροφορίες για το χρόνο εργασίας, τοποθεσία εργασίας, πληροφορίες εντοπισμού θέσης (για το προσωπικό παράδοσης και εξυπηρέτησης), τμήμα, επίπεδο θέσης, στοιχεία διευθυντή, υποστηρικτικοί ρόλοι, ημερομηνία έναρξης και λήξης σύμβασης, αναφορά κατάστασης συμβάσεων, ιστορικό εργασίας, εκπαίδευση και προσόντα, προηγούμενη επαγγελματική πείρα και τους λόγους αποχώρησης, πληροφορίες σχετικά με τον μισθό και τις παροχές σας, το βασικό μισθό, μπόνους, αυξήσεις μισθών, αποζημιώσεις, ασφαλιστικές παροχές, λοιπές παροχές, συνταξιοδοτικά προγράμματα, φορολογικές διατάξεις, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πληροφορίες μισθών δεδουλευμένων, ομάδα μισθοδοσίας εργαζομένων, λεπτομέρειες περί συντάξεων.
• Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της πρόσβασης στο κτίριο ή την πρόσβαση στο κτίριο όπως βίντεο και φωτογραφίες, πρόσβαση σε δελτία ταυτότητας εισόδου, καταγραφή χρόνου διαχείρισης, καταγραφή δεδομένων χρήσης διαδικτύου/τηλεφώνου, εταιρικής φυσικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).
• Επίδοση και πειθαρχικές πληροφορίες, όπως επιδόσεις και πιθανές αναθεωρήσεις, αξιολογήσεις και βαθμολογίες, πληροφορίες σχετικά με πειθαρχικούς ισχυρισμούς, πειθαρχικές διαδικασίες και τυχόν προειδοποιήσεις, λεπτομέρειες παραπόνων και οποιαδήποτε αποτελέσματα των ανωτέρω.
• Πληροφορίες απουσιών/αδειών, όπως ημερομηνίες απουσίας/διακοπών, μητρότητας/ πατρότητας/γονικής άδειας, γέννησης παιδιού, εκπαιδευτικής άδειας, άδειας οικογενειακής φροντίδας, ιατρικής άδειας.
• Οργανωτικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωριστικών ταυτοτήτων για τα πληροφορικά συστήματα, στοιχείων της εταιρείας, κατανομών κέντρων κόστους και σχετικών οργανισμών.
• Τα στοιχεία της συναλλαγής σας και το ιστορικό αγορών,όπως λεπτομέρειες των αγορών και των άλλων συναλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει, μεταξύ άλλων μέσω των ιστοσελίδων μας ή μέσω άλλων καναλιών, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης παράδοσης και των λεπτομερειών των αγορασθέντων προϊόντων.
• Στοιχεία πληρωμής,λεπτομέρειες πληρωμής, που χρησιμοποιούνται για την αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, όπως ο αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και η ημερομηνία λήξης.
• Πληροφορίες προτίμησης μάρκετινγκ, όπως λεπτομέρειες των προτιμήσεων μάρκετινγκ και επικοινωνίας και των πληροφοριών, που συλλέγουμε, για να μας βοηθήσετε να προσδιορίσουμε, ποια προϊόντα και υπηρεσίες ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.
• Στοιχεία έρευνας,τις απαντήσεις σας στις έρευνες αγοράς που διεξάγουμε.
• Η αλληλογραφία μας μαζί σας συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανατροφοδοτήσεων, παραπόνων και σχολίων από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή αρχείων οποιασδήποτε αλληλογραφίας σε απευθείας σύνδεση, εγγράφως ή προσωπικά και αλληλεπιδράσεις μεταξύ μας. Εάν επικοινωνήσατε μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου, που χρησιμοποιήσατε, για να μας καλέσετε και τις πληροφορίες, που συλλέγονται μέσω της καταγραφής κλήσης.
• Τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο ή των πληροφοριών σύνδεσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και των εκδόσεων του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας.
• Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων Ενιαίων Εντοπιστών Πόρου (Uniform Resource Locator, URL), μέσω των ιστοσελίδων μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), τα προϊόντα που έχετε δει ή αναζητήσει, τις σελίδες, στις οποίες έχετε πρόσβαση, τα σφάλματα λήψης, τη διάρκεια των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, κλικ και mouse-overs) και τις μεθόδους, που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο της σελίδας

Πηγές προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε πολλά από τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς ή από τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, τους ιστότοπους ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορούμε,επίσης, να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών συνεργατών, των υπεργολάβων σε τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες παράδοσης, των διαφημιστικών δικτύων, των παρόχων αναλύσεων, των παρόχων πληροφοριών αναζήτησης, των οργανισμών αναφοράς πιστώσεων, των βάσεων δεδομένων για την καταπολέμηση της απάτης και άλλων βάσεων δεδομένων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων κυρώσεων, καθώς και επιχειρηματικών πληροφοριών και ερευνητικών εργαλείων.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων χαρακτηρίζονται ευαίσθητα και για αυτό τυγχάνουν επιπλέον προστασίας. Αυτές οι κατηγορίες δεδομένων περιλαμβάνουν πληροφορίες για την υγεία, φυλετική και εθνοτική καταγωγή, πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετήσιο προσανατολισμό, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θεωρούνται και οι ποινικές καταδίκες και αδικήματα.
Σε περιορισμένες περιπτώσεις, θα συλλέξουμε και θα χειριστούμε αυτά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα, όταν χειριζόμαστε τα αιτήματά σας για ειδική ιατρική βοήθεια ή βοήθεια πρόσβασης ή όταν αναλαμβάνουμε ορισμένους ελέγχους του ιστορικού σας, οι οποίοι ενδέχεται να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες. Αντιμετωπίζουμε αυτά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην παρακάτω ενότητα «Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα».

2. Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

Συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους λόγους («σκοποί επεξεργασίας»). Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να καθορίσουμε και να σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση ή το «λόγο» της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων («νομική βάση»). Ανάλογα με τον τρόπο, με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την εταιρεία μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Διαχείριση και αποζημίωση, παροχές και επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογίου, των εξόδων, των επιδομάτων, που περιλαμβάνουν την επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας, στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με την εργασία σας, μισθό και παροχές, πληροφοριών απουσιών/αδειών και οργανωτικών δεδομένων, καθώς και την αναφορά σε δικαιώματα για τυχόν παροχές.
• Διαχείριση του εργατικού μας δυναμικού και διαχείριση της εργασιακής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης εργασιών, παρακολούθησης του χρόνου εργασίας, παρακολούθησης χρήσης διαδικτύου/τηλεφώνου, επιδόσεων και πιθανών αξιολογήσεων, στελέχωσης και διοίκησης οντότητας και επιμέρους ομάδων, διαχείρισης και παρακολούθησης επαγγελματικών ταξιδιών, διεξαγωγής ανάλυσης εργατικού δυναμικού, διαχείρισης ταλέντων, διαχείρισης/εγκρίσεων αδειών, πειθαρχικών πληροφοριών, πληροφοριών απουσιών/αδειών, οργανωτικών δεδομένων, προσλήψεων σε άλλους ρόλους κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της απασχόλησής σας.
• Παροχή συστημάτων πληροφορικής και υποστήριξης, για να μπορέσετε εσείς και οι άλλοι να εκτελέσετε το έργο σας, για τη λειτουργία της επιχείρησής μας και για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε ζητήματα στα συστήματα πληροφορικής μας και να διατηρήσουμε τα συστήματά μας ασφαλή, που περιλαμβάνουν επεξεργασία σχεδόν όλων των κατηγοριών δεδομένων των εργαζομένων.
• Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτήσεις σχετικές με την απασχόληση, καθώς και διαχείριση αυτών των απαιτήσεων, όπως ο φόρος εισοδήματος, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων ταυτοποίησης, στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με την εργασία σας, επιδόσεων και πειθαρχικών πληροφοριών και οργανωτικών δεδομένων.
• Παρακολούθηση και διασφάλιση συμμόρφωσης με τις ισχύουσες πολιτικές, διαδικασίες και νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας εσωτερικών ερευνών, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων ταυτοποίησης, στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με την εργασία σας, μισθό και παροχές, επιδόσεις και πειθαρχικές πληροφορίες, πληροφοριών απουσιών/αδειών και οργανωτικών δεδομένων.
• Επικοινωνία με εσάς, άλλους εργαζόμενους στην εταιρεία και τρίτους, (π.χ. με επιχειρηματικούς εταίρους, προμηθευτές, πελάτες ή κυβερνητικούς υπαλλήλους), συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, που αφορούν εκδηλώσεις αποφοίτων και συνεντεύξεις αποχώρησης, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων ταυτοποίησης, στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με την εργασία σας και οργανωτικών δεδομένων.
• Επικοινωνία με καθορισμένες επαφές (συγγενείς) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με την εργασία σας και οργανωτικών δεδομένων.
• Ανταπόκριση και συμμόρφωση σε αιτήματα και νομικές απαιτήσεις ρυθμιστικών ή άλλων αρχών εντός και εκτός της χώρας καταγωγής σας, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία στοιχείων ταυτότητας, στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με την εργασία σας, μισθό, παροχές και αποζημίωση μετοχών, επιδόσεων και πειθαρχικών πληροφοριών, πληροφοριών απουσιών/αδειών και οργανωτικών δεδομένων.
• Εκπλήρωση εταιρικών οικονομικών ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ελέγχου και της ανάλυσης και ελέγχου του κόστους/προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων ταυτοποίησης, στοιχείων επικοινωνίας, πληροφοριών σχετικά με την εργασία σας, μισθό, τις επιδόσεις και τις πειθαρχικές πληροφορίες, πληροφοριών απουσιών/αδειών και οργανωτικών δεδομένων.
• Για να παρέχουμε και να διαχειριζόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που ζητάτε,να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ ημών, συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης της παράδοσης, της εκκίνησης ή της ακύρωσης παραγγελιών, για να παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που ζητάτε από εμάς και να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
• Για να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας, να απαντάμε σε ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα ή άλλες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα μας.
• Για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και την καταγραφή της αλληλογραφίας μας μαζί σας, για την παρακολούθηση των επικοινωνιών μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών, της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και για σκοπούς εκπαίδευσης.
• Για την παροχή υλικού μάρκετινγκ,για να σας παρέχουμε πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS ή διαδικτυακά ή μέσω διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που προσφέρουμε, όταν τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες είναι παρόμοια με αυτά, που έχετε ήδη αγοράσει, ή για αυτά,που έχετε ζητήσει ήδη πληροφορίες ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, για να επικοινωνήσετε για αυτούς τους λόγους. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών επιλεγμένων επιχειρηματικών συνεργατών. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας τη στιγμή, που συλλέγουμε τα δεδομένα σας, για να διεξάγουμε οποιοδήποτε από αυτά τα είδη μάρκετινγκ. Παρέχεται η επιλογή διαγραφής της εγγραφής σας ή της εξαίρεσης από την περαιτέρω επικοινωνία για οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μάρκετινγκ που αποστέλλεται σε εσάς ή της απενεργοποίησής της -οποιαδήποτε στιγμή-επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.
• Για να κατανοήσουμε τους πελάτες μας και να αναπτύξουμε και να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να μπορούμε να αναλύσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που έχουμε στη διάθεσή μας, για να υπολογίσουμε ή να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, που προσφέρουμε σε εσάς και σε άλλους και να σας προσφέρουμε σχετική διαφήμιση. Μπορούμε να αναφέρουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες στους διαφημιστές μας και να κάνουμε προτάσεις και συστάσεις προς εσάς, τους πελάτες μας και τους χρήστες των ιστοτόπων μας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
• Για τη διοργάνωση των εκδηλώσεών μας,αν παρακολουθείτε μια εκδήλωση, που οργανώνεται ή υποστηρίζεται με άλλο τρόπο από εμάς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη διεξαγωγή του γεγονότος.
• Σχετικά με την πρόληψη της απάτης, εμείς και οι άλλοι οργανισμοί μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες για την πρόληψη απάτης, όπως απαιτείται από τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και βέλτιστες πρακτικές, ανά πάσα στιγμή. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει υπόνοια απάτης, ενδέχεται να διαβιβαστούν λεπτομέρειες σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και σε άλλους οργανισμούς και μπορεί να καταγραφούν από εμάς ή εκείνους.
• Για να διεξάγουμε ορισμένους ελέγχους, όπως τους ελέγχους εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη (KYC) και πιστωτικούς ελέγχους. Αν είστε πελάτης ή υποψήφιος πελάτης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διεξαγωγή ορισμένων ελέγχων σε σχέση με εσάς (και/ή την επιχείρησή σας). Σε σχέση με αυτό το σκοπό, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών αναφοράς πιστώσεων, των κυβερνητικών υπηρεσιών και των οργανισμών πρόληψης της απάτης. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες. Εμείς και άλλοι οργανισμοί, που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν πληροφορίες, που έχουν καταγραφεί από τέτοιους οργανισμούς, μπορούν να το πράξουν από μια χώρα διαφορετική από τη χώρα, στην οποία βρίσκεστε.
• Για να βελτιώσουμε και να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό, για να βελτιώσουμε τους ιστότοπούς μας και να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, για να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων κίνησης, ελέγχων και έρευνας, στατιστικών και ερευνών, για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε/εγγραφείτε σταδιαδραστικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας, για να διατηρήσουμε τους ιστοτόπους μας ασφαλείς ως μέρος των προσπαθειών μας, για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τους ιστοτόπους μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη μετάδοση των δεδομένων σας σε επιχειρηματικούς συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών και αναλυτικές υπηρεσίες και σε παρόχους μηχανών αναζήτησης.
• Για να αναδιοργανώσουμε ή να κάνουμε αλλαγές στην επιχείρησή μας. Σε περίπτωση που: (i) διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την πώληση της επιχείρησής μας ή μέρους αυτής σε τρίτο μέρος, (ii) υποβαλλόμαστε σε πώληση προς τρίτους· ή (iii) υποβαλλόμαστε σε αναδιοργάνωση, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρουμε ορισμένα ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα στο σχετικό τρίτο μέρος (ή στους συμβούλους του) ως μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας δέουσας επιμέλειας για την ανάλυση οποιασδήποτε προτεινόμενης πώλησης ή εκ νέου οργάνωσης. Μπορεί,επίσης, να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτή την αναδιοργανωμένη οντότητα ή σε τρίτο μέρος μετά την πώληση ή την αναδιοργάνωση για να τα χρησιμοποιήσουν για τους ίδιους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• Για να συμμορφωθούμε με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών, των δικαστικών υπηρεσιών και/ή των ρυθμιστικών αρχών ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε σχέση με έρευνες, διαδικασίες ή έρευνες από τέτοια μέρη οπουδήποτε στον κόσμο ή όπου είναι υποχρεωμένοι να το πράξουν.
Εκτός από τα παραπάνω, η εταιρεία μας συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τους ακόλουθους ειδικούς τύπους προσωπικών πληροφοριών, που ορίζουμε ως “ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα”:
• Πληροφορίες σχετικά με την υγεία και ιατρικά δεδομένα, όπως αριθμός ημερών ασθενείας εργαζομένων και πληροφορίες, με βάση τις οποίες εκδίδεται ιατρικό πιστοποιητικό/γνωμάτευση για τους σκοπούς της πληρωμής μισθών, του προγραμματισμού του εργατικού δυναμικού και της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις, πληροφορίες σχετικά με εργατικά ατυχήματα για λόγους ασφαλιστικής αποζημίωσης, ασφάλειας εργασίας και συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις (όπως υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων), πληροφορίες σχετικά με αναπηρία με σκοπό την προσαρμογή του χώρου εργασίας και τήρηση των νομικών υποχρεώσεων, πληροφορίες σχετικά με την άδεια μητρότητας για τους σκοπούς του σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού και την τήρηση σχετικών νομικών υποχρεώσεων.
• Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, για σκοπούς διαχείρισης συνδρομών συνδικαλιστικών οργανώσεων μέσω μισθοδοσίας.
Οι νομικές βάσεις, στις οποίες βασιζόμαστε, για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι οι ακόλουθες:
• Εκτέλεση σύμβασης εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και του υποκειμένου των δεδομένων.
• Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας, ιδίως στον τομέα της εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας, του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της φορολογικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας εταιρικής συμμόρφωσης.
• Έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας ή τρίτων μερών (όπως υφιστάμενοι ή δυνητικοί επιχειρηματικοί εταίροι, προμηθευτές, πελάτες, τελικοί πελάτες, κυβερνητικοί φορείς ή δικαστήρια).
• Συγκατάθεσή σας, όπου αυτή κριθεί αναγκαία ή/και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει ληφθεί ξεχωριστά.
• Προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή τρίτου.
• Εκτέλεση καθηκόντων, που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, που έχει ανατεθεί στην εταιρεία μας.
• Εκπλήρωση υποχρεώσεων και άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της εταιρείας μας ή δικών σας στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή/και σύμφωνα με συλλογική σύμβαση.
• Προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή τρίτου, για την περίπτωση, που είστε φυσικά ή νομικά ανίκανοι να δώσετε συγκατάθεση.
• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από σας.
• Θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό την δικαιοδοτική τους ιδιότητα.
• Ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
• Αξιολόγηση της ικανότητας εργασίας ενός εργαζομένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δημοσίευση των πληροφοριών σας

Εκτός από τα τρίτα μέρη, που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε,επίσης, να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παροχείς υπηρεσιών (όπως παροχείς μάρκετινγκ, πληροφορικής ή διοικητικές υπηρεσίες), που θα μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς.Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με αναγνωρίσιμα άτομα στους διαφημιστές μας, αλλά μπορούμε να τους παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας. Μπορούμε,επίσης, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες για να βοηθήσουμε τους διαφημιστές να προσεγγίσουν το είδος του κοινού στο οποίο επιθυμούν να στοχεύσουν .Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς για να μας επιτρέψουν να συμμορφωνόμαστε με τις επιθυμίες των διαφημιστών προβάλλοντας τη διαφήμισή τους σε αυτό το κοινό-στόχο.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies»;

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies, για να σας διακρίνουν από άλλους χρήστες. Μας βοηθούν να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία, όταν περιηγείστε στους ιστοτόπους μας και για να βεβαιωθούμε ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό με εσάς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies στο Παράρτημα Α’ της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Που αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα, που συλλέγουμε από εσάς, μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε έναν προορισμό εκτός Ελλάδας. Μπορεί, επίσης, να υποβληθούν σε επεξεργασία από το προσωπικό, που βρίσκεται εκτός Ελλάδας και εργάζεται για εμάς ή για έναν από τους προμηθευτές μας.

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς, δεν θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δημοσίευση των πληροφοριών σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Όταν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) εκτός του ΕΟΧ, ίσως χρειαστεί να λάβουμε ειδικά πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση των σχετικών προσωπικών δεδομένων. Ορισμένες χώρες εκτός του ΕΟΧ είναι εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς παρέχουν ουσιαστικά ισοδύναμες νομικές προστασίες για την προστασία των δεδομένων με αυτές του ΕΟΧ και, κατά συνέπεια, δεν απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις για την εξαγωγή προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις δικαιοδοσίες. Σε χώρες, που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις, θα χρησιμοποιήσουμε τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων από μεταβίβαση, όπως συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, που επιτρέπονται από τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω, αν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων, που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων;

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Οποιεσδήποτε συναλλαγές πληρωμών θα κρυπτογραφηθούν με την τεχνολογία SSL. Σε περίπτωση, που σας δώσαμε (ή όπου επιλέξατε) έναν κωδικό πρόσβασης, που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των ιστοτόπων μας, φέρετε την ευθύνη για την ασφάλεια αυτού του κωδικού πρόσβασης. Σας ζητούμε να μην γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν.
Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μεταδίδονται στις ιστοσελίδες μας – οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες;

Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες από οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

5. Τα δικαιώματά σας

Σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
(i) Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε μαζί μας αν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και στην περίπτωση αυτή, να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και να ενημερωθείτε για τους τύπους επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων, τον σκοπό της επεξεργασίας και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών. Δεδομένου ότι λαμβάνονται υπόψη και τα συμφέροντα των άλλων, το δικαίωμα πρόσβασης δεν είναι απόλυτο δικαίωμα.

(ii) Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων και διαγραφής προσωπικών δεδομένων, που σας αφορούν.
(iv) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

(v) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, προσωπικά δεδομένα, που αφορούν εσάς, που μας έχετε παράσχει και ίσως έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε τα δεδομένα σε άλλη οντότητα.
(vi) Δικαίωμα ένστασης και δικαιώματα σχετικά με την αυτόματη λήψη αποφάσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να αντικρούσετε οποτεδήποτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου της κατάρτισης προφίλ, από εμάς και ενδέχεται να χρειαστεί να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.
Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Συνήθως θα σας ενημερώσουμε ή θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας (προτού συλλέξουμε τα δεδομένα σας), εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τέτοιους σκοπούς ή αν σκοπεύουμε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για τέτοιους σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποτρέψετε τέτοιες επεξεργασίες ελέγχοντας ορισμένα πλαίσια στα έντυπα, που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των δεδομένων σας ή κάνοντας κλικ στο «κατάργηση εγγραφής» στο κάτω μέρος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σας στέλνουμε για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε, επίσης, να ασκήσετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@zisimopoulos.gr.

Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

• την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
• την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς,
• τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς,
• τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να επεξεργαστούμε, και
• τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει.

Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:

• όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, να αποσύρετε τη συγκατάθεση.
• να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος ηλεκτρονικά,
• να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε για λόγους «εννόμων συμφερόντων» ή «δημόσιων συμφερόντων», εκτός αν οι λόγοι μας για την υποκείμενη επεξεργασία υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και
• να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή.
Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικών πράξεων) και των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου) και ενδέχεται να μην είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα, στην οποία βρίσκεστε. Εάν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Ενημέρωση πληροφοριών

Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή. Για να μας βοηθήσετε σ’ αυτό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6. Επικοινωνία

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@zisimopoulos.gr. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού, Οικ. Τετράγωνο 7, Όδος 3η, 18863 Πέραμα Αττικής
Τηλ.: +30 2104412004
Fax: +30 2104416524

7. Ενημερώσεις της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας. Παρακαλείστε να ελέγχετε συχνά για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.

8. Διευκρινίσεις για τα Υλικά Αμμοβολής

  • Για παραγγελίες υλικών αμμοβολής, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση από την εταιρεία μας στον πελάτη.
  • Τα υτλικά αμμοβολής δεν αποστέλλονται με κούριερ – Θα υπάρχει ενημέρωση από την εταιρεία μας για τον τρόπο & τα έξοδα αποστολής.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ